Kontaktné údaje

MARGOČ s.r.o.

962 31 Sielnica 377

IČO 36690686

IČ DPH SK 2022259503

 

 

Info-Hotline

 

 

 

 

 

 

 

 CZIN.eu

 

 WebShopy - Katalog internetovych obchodov

 

Navštívte KOI KAPRE A ZÁHRADNÉ JAZIERKA v ShopMania

 

Pozri.sk - Katalog

 

www pesiazona.sk najväčšia nákupná zóna na webe

 

Alfa, omega starostlivosti o jazierko

02.04.2013, 14:41, Juraj Margoč

Rozsah starostlivosti o jazierko je dané výberom typu filtrácie.

Je jedno či robíte filter svojpomocne, alebo si zadovážite hotový, musíte jednoducho vytvoriť optimálny biologický systém pre Vašich KOI miláčikov.
 


 Každé jazierko je iné a neexistuje všeobecný vzorec na na "vyskladanie filtrácie".

Platia však určité pravidlá, pri ktorých, pokiaľ sa ich držíme dokážeme vo veľkej miere ovplyvniť čistotu vody v jazierku a teda od nej sa odvíjajúcu intenzitu starostlivosti.

 Najprv si musíme ujasniť, čo všetko musí filtrácia vykonávať. Na túto otázku každý určite odpovie :

"musím z vody dostať rybie výkaly" a "chcem mať čistú vodu, aby som  ryby stále videl" .

 Tu platí, že ČISTÁ VODA EŠTE NEZNAMENÁ DOBRÁ VODA ! Veľa vo vode rozpustných látok, baktérií, kovov, minerálov nevidno voľným okom, ale môžu byť potenciálnym nebezpečenstvom pre ryby.

 

Čo všetko nájdeme v jazierku, čo tam vlastne nepatrí ?

1. Nečistoty viditeľné voľným okom - rybie výkaly, zvyšky odumretých rastlín, popadané lístie, riasy, zvyšky krmív a mnoho iného.

2. Nečistoty neviditeľné voľným okom -  amoniak, dusitany, dusičnany, fosfát, železo, ťažké kovy atď.

Všetky tieto nečistoty musí filtrácia z vody odbúrať. Prvé sa z vody odstraňujú mechanickou filtráciou (vortex, filtračné kefy, štrbinový filter, vlisový filter, bubnový filter...) Tie druhé  biologickou filtráciou, na čo slúžia rôzne médiá (japonská rohož, biomolitan, helix, bacteria house, lava...).

Každý filter by mal mať 2 časti : mechanickú a biologickú.  Biologická pozostáva z viacerých komôr, ktoré sú naplnené rôznymi médiami. Médiá sú osídlené prospešnými baktériami, ktoré z vody odbúravajú škodlivé látky. Ak by vo filtri absentovala mechanická filtrácia, došlo by k zanášaniu biologických médií hrubými nečistotami a baktérie by nemali vhodné podmienky na svoju prácu. Systém by správne  nefungoval.

Na čo všetko treba myslieť pri výbere filtračného systému ?

Filtračný systém musí byť na jazierko "ušitý na mieru". Dôležitý faktor je objem jazierka, ale predovšetkým druh rýb, veľkosť a počet rýb. Od toho sa odvíja aj výber UVC lampy, čerpadla, prietok, vzduchovanie. Pri výbere filtračného systému odporúčam sa zamerať na gravitačnú verziu. Nakoľko pri nej je na dno jazierka osadená dnová vpusť (gula), ktorá odvádza všetky sedimenty z dna jazierka priamo do mechanickej časti filtrácie, v jazierku nie je   čerpadlo, ktoré svojím saním rozomiela hrubé nečistoty na jemnejšie a tým viac znečisťuje vodu v jazierku, nehovoriac o viditeľných neestetických hadiciach, vedúcich k nemu a ku skimru. Pri gravitačnej verzii je biologická časť filtrácie na úrovni vodnej hladiny, filter je prakticky celý v zemi a neruší okoliu.   

 

Výhody a nevýhody jednotlivých typov mechanickej filtrácie :

Vortex, filtračné kefy

Tento filtračný systém by mal byť dimenzovaný dostatočne veľký, aby sa dosiahol optimálny výkon. Voda v ňom musí prúdiť veľmi pomaly, aby dochádzalo k sedimentácii hrubých nečistôt. 

Nevýhoda - nie všetky nečistoty sa dokážu usadiť, časť z nich sa dostáva do biologickej časti filtrácie

- vyššia spotreba vody pri čistení

 

Štrbinový filter

Pracuje ďaleko lepšie ako vortex a filtračné kefy. Filter ihneď odlučuje všetky hrubé nečistoty, ktoré sa ďalej nedostávajú do biologickej časti filtrácie.

Nevýhoda - nutné ručné odstraňovanie nečistôt zo štrbinového sita v pravidelných intervaloch

 

Papierový resp. vlisový filter

Filter ihneď odlučuje všetky hrubé nečistoty, ktoré sa ďalej nedostávajú do biologickej časti filtrácie.
 

Nevýhoda - vysoká spotreba papiera

- zanesený papier musí byť ručne odstraňovaný v pravidelných intervaloch

 

Bubnový filter

Filter ihneď odlučuje všetky hrubé nečistoty, ktoré sa ďalej nedostávajú do biologickej časti filtrácie. Sitá sú veľmi jemné a pracujú veľmi efektívne. Čistenie prebieha automaticky

Nevýhoda - vyššia nadobúcia cena

- filter je o niečo hlučnejší, vďaka vysokotlakovej čističke, ktorá spína v pravidelných časových intervaloch

- filter musí byť vždy osadený 10-20 cm nad úrovňou vodnej hladiny

 

 

Teraz k biologickej časti filtrácie. Čo musí vykonávať ?

Musí predovšetkým odbúrať amoniak a dusitany z vody, ktoré majú fatálne následky u rýb. Filtrácia musí byť naplnená biomateriálmi, ktoré majú vysokú povrchovú plochu na  osídlenie prospešných baktérií, ktoré za prítomnosti kyslíka prevezmú biologické čistenie.  

Ak sa dostanú hrubé nečistoty, ktoré neboli odlúčené v mechanickej časti filtrácie až sem :

* hrubé nečistoty upchajú plochu na osídlenie baktérií a znemožnia baktériám vykonávať svoju prácu

* nastanú hnilobné procesy, ktoré vznikajú pri odbúravaní takéhoto zanesenia a tým zamedzujú nitrifikácii

 

Prísun kyslíka

Tak ako my ľudia potrebujeme kyslík pre svoju existenciu, tak aj ryby, rastliny, baktérie ho potrebujú pre svoje prežitie. Platí, čím je voda studenšia, tým viac kyslíka má. Pri teplotách nad 20 st. Celsia je veľmi prospešné vzduchovať jazierko i biologickú časť filtrácie. Do jazierka i filtrácie možno kyslík priviesť vzduchovacím čerpadlom. Správny výber vzduchovacie kameňa je tiež dôležitý. Platí, čím menšie bubliny kameň dáva, tým viac kyslíka sa do vody dostáva. Vodopád je tiež dobrou voľbou pri zásobovaní vody kyslíkom.

Obsah kyslíka vo vode je merateľná hodnota. Pre KOI je optimálna hranica 8-12 mg/l.

 

Ozón / Ozóngenerátor

Za normálnych okolností molekula kyslíka ktorá sa nachádza v atmosfére je tvorená z dvoch atómov kyslíka O2. Avšak ozón je molekula pozostávajúca z troch atómov kyslíka O3. Táto molekula je veľmi nestabilná a v priebeho krátkeho času sa rozpadá. Pri tomto rozpade jeden voľný atóm kyslíka hľadá reťazného partnera na ďalšiu oxidáciu. Ozón má silné oxidačné účinky. Znižuje znečistenie vody, odstraňuje žltý zákal z vody (rozjasňuje ju), zabíja baktérie, vírusy a ďalšie patogény. Ozón je agresívny plyn, ak príde priamo do kontaktu s rybami môže im poškodiť žiabre, tvorbu slizu, v najhoršom prípade smrť. Je preto dobré kontrolovať množstvo ozónu, púšťaného do jazierka. Množstvo ozónu sa udáva v miliVoltoch (Redox potenciál). Platí, čím je hodnota mV vyššia, tým je voda sterilnejšia. Voda v jazierkach by sa mala pohybovať v hodnotách 300-400 mV.

 

 UVC Lampa (Ultra Violett Clearing)

UV svetlo degeneruje plávajúcu riasu (riasa, ktorá zapríčiňuje zelenú vodu v jazierku). Tá sa nemôže ďalej deliť, čiže rozmnožovať. Riasa, ktorá je UV svetlom ožiarená odumiera, zhlukne sa do malých častí, ktoré sa následne zachytia vo filtrácii. Okrem iného UVC lampa čiastočne sterilizuje vodu od baktérií, vírusov.

Na trhu sú dostupné 2 typy UVC lámp.

1. prietoková UVC lampa. Lampa, cez ktorú  preteká voda. Je umiestnená mimo vody, mimo filtrácie. Jej prietok je obmedzený prietokom čerpadla.

2. ponorná UVC lampa. Lampa, ktorá je priamo položená vo vode vo filtrácii, najlepšie v mechanickej časti. Voda prúdi okolo lampy. Jej veľká výhoda je, že "neškrtí" prietok,  má lepší výkon, vyššiu dobu svietivosti.

Dimenzácia prietokovej UVC lampy je 2-4 Watt/m3 u ponornej 1-2 Watt/m3.
 

 

Rastlinný filter. Ako funguje ?

Rastlinný filter funguje len vtedy, keď rastliny rastú. Čo je v prípade teploty vody nad 10 st. Celsia. Pod túto teplotu je rastlinný filter nefunkčný. Najčastejšie sa do tohoto typa filtra vysádzajú rýchlo rastúce vodné rastliny s koreniacim systémom pod vodou a svojim olistením, kvetenstvom nad vodou. Rýchlo rastúce podvodné rastliny nie sú vhodné. O rastlinný filter je potrebné sa pravidelne starať. Odstraňovať odumreté časti rastlín, aby nedochádzalo k zaťažovaniu kvality vody. Preto nie sú vhodné podvodné rastliny, lebo ich odumreté časti sa z vody ťažko dostávajú.  Rastliny by   mali byť vysadené v košoch a KOI-om by mal byť zamedzený prístup k nim, aby svojou konzumnou činnosťou a hrou nedevastovali rastliny. Nikdy nesaďte rastliny so zemou, jazierkovým substrátom, kokosovou rohožou. Tieto materiály zaťažujú vodu v jazierku, ponúkajú ideálnu povrchovú plochu pre hnilobné baktérie. Zvyčajne stačia 3-4 väčšie kamene pre upevnenie rastliny v košíku a rastliny veľmi rýchlo vytvoria veľký koreňový systém, ktorý ich udrží na mieste.

Vodné rastliny potrebujú pre rast tie isté živiny ako vláknitá riasa. Preto sú ich priamym konkurentom. Čím viac živín vodné rastliny spotrebujú, tým menej vláknitá riasa bude rásť . Mám na mysli dusičnany (tie sú konečným produktom nitrifikácie vo filtračnom systéme, pre ryby nie sú škodlivé, len pri vysokej koncentrácii nad 100 mg/ml brzdia rast rýb), fosfáty, železo . Ak chcete zamedziť rastu vláknitých rias (ich dĺžka môže dosiahnuť aj meter) treba vysadiť konkurenčné rastliny. Najviac osvedčené sú pálky, akorus, škripiny, vodné kosatce, lekná. Vláknitá riasa je riasa, ktorá rastie aj pri teplote vody pod 5 st Celsia. Stáva sa často, že  pri rozmrznutí jazierka bývajú ľudia prekvapení jej prítomnosťou. Jej rast je zapríčinený nedôkladným zazimovaním jazierka, odstavenou filtráciou, uzavretím vodnej hladiny ľadom, a tým zamedzením unikania hnilobných plynov z vody, zmenou pH a vôbec kolapsu celému systému  filtrácie.  Vláknitá riasa rastie vo vode s hodnotou pH nad 7. Stretol som sa v praxi s ľuďmi, ktorí jej existenciu potáčali rôznymi roztokmi kyselín, čím dokázali znížiť pHpod 7, nepovažujem však za vhodné tento spôsob aplikovať v jazierkach. 

 

Výber vhodného filtračného systému vo veľkej miere závisí od finančných možností. Každý sa musí sám rozhodnúť, koľko času je starostlivosti o jazierko ochotný obetovať. Predtým než sa rozhodnete pre ktorýkoľvek filtračný sytém, mali by ste však navštíviť  profesionálov v tejto oblasti a nechať si ukázať, vysvetliť  funkčnosť jednotlivých systémov.

 
« Späť


Diskusia: "Alfa, omega starostlivosti o jazierko"
Dátum: Meno: Komentár:
- Žiadne komentáre -
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre