Kontaktné údaje

MARGOČ s.r.o.

962 31 Sielnica 377

IČO 36690686

IČ DPH SK 2022259503

 

 

Info-Hotline

 

 

 

 

 

 

 

 CZIN.eu

 

 WebShopy - Katalog internetovych obchodov

 

Navštívte KOI KAPRE A ZÁHRADNÉ JAZIERKA v ShopMania

 

Pozri.sk - Katalog

 

www pesiazona.sk najväčšia nákupná zóna na webe

 

Kúpacie jazierko , biobazén

03.02.2013, 14:00, Juraj Margoč

Keďže sa blíži jazierková sezóna a a viac zákazníkov sa nás pýta na tento populárny doplnok záhrady , rozhodli sme sa napísať k danej téme pár poznámok :


Kúpacie jazierko je charakteristické využívaním prírodných princípov čistenia vody a napodobením prírodného vzhľadu.

Medzi výhody tohto prvku patrí nepochybne

-celoročné využitie (možnosť korčuľovania v zime),  zaujímavý prírodný vzhľad po celý rok, možnosť pozorovať zmeny počas celej sezóny

-zdravotná nezávadnosť bezchlórovej technológie, pridávanie prostriedku ničiaceho všetko živé, nemôže byť zdraviu prospešné. Pokiaľ voda v klasickom bazéne za niekoľko minút poleptá žiabre a zabije ryby, neveríme, že je to neškodné pre ľudskú sliznicu a oči

- prírodný vzhľad jazera nám pomáha vyrovnať sa so stresom a je zdrojom energie pre život tak ako pobyt v prírode

- ponúka individuálne začlenenie do záhrady, využitie jej členenia, vypracovanie stavby jazierka na mieru

 

Kúpacie jazierka môžeme rozdeliť podľa použitých technológií na :

1. PRÍRODNÉ JAZERO

Tlak vetra na hladinu a teplotné rozdiely vrámci zón jazera spôsobujú pohyb vody. Nevyužíva sa žiadna technológia spotrebujúca elektrickú energiu. Typické sú veľké nároky na priestor jazera, aspoň 200 m2, vyšší pomer rastlinnej filtračnej zóny oproti kúpacej.

2. KÚPACIE JAZIERKO S NÚTENOU CIRKULÁCIOU VODY / PREVZDUŠŇOVANÍM

3. KÚPACIE JAZIERKO S NÚTENOU CIRKULÁCIOU VODY A EXTERNÝM ZARIADENÍM NA MECHANICKÚ A BIOLOGICKÚ FILTRÁCIU

 

Tieto typy sa rozlišujú množstvom použitej technológie a pomerom veľkosti kúpacej časti ku filtračnej-čistiacej. Čím je viac technológie použitej, tým menšia môže byť filtračná časť oproti časti kúpacej.

 

KROKY OD PRVEJ MYŠLIENKY PO REALIZÁCIU

Väčšina majiteľov domu a priľahlého pozemku príde na myšlienku obstarať si vodnú plochu. Niekto len ako estetický doplnok, iný má záujem o chov rýb, alebo len o kúpanie. Po zbieraní útržkovitých informácií cez priateľov či web, je možné kontaktovať odbornú firmu. Systém " pošlite mi prosím cenovú ponuku na kúpacie jazierko o ploche x m2 " nefunguje. Radi odpovedáme na každý e-mail, prioritou ale bude dohodnúť rozhovor s investorom a obhliadku miesta. Bez vstupných informácií to nejde. Zaujímajú nás v prvom rade Vaše predstavy a požiadavky, či už na dizajn, funkčnosť, náročnosť na servis, údržbu a cenu. Vypracujeme orientačný návrh s možnými alternatívami a približným rozpočtom. Vítame možnosť spolupráce s investorom na výkopových, či stavebných prácach. Po odsúhlasení, vypracujeme detailný návrh technológie, použitých materiálov, rezy, pohľady, plán osadenia v skici, či elektronicky.  Priebeh stavby dozorujeme, či vykonávame osobne v úzkej spolupráci so zákazníkom.   

 

SYSTÉM

Keďže systémy - kúpacie jazierká, biobazény čo najviac sa približujúce prírodným jazerám sú s minimom technológie, mali by byť typické najmenšími nárokmi na údržbu. Kladieme si preto otázku, prečo dávno nevytlačili zložitejšie stavby, či chlórové bazény ? Dôvodom, okrem nárokov na priestor je dlhý nábeh stabilizácie systému a jeho nestabilita v priebehu roka. Teoreticky, pokiaľ napodobníme čo najvernejšie prírodný systém, mal by fungovať bez nášho zásahu. Keďže ale je veľkosť nášho jazierka ťažko dostatočná a je neustále vystavené sekundárnemu spadu organických a anorganických látok zo vzduchu, navrhujeme tam aspoň minimálnu technológiu. Pokiaľ zákazník trvá na čisto "prírodnom" princípe, upozorníme na možné riziká.  Sme otvorení jednoduchým riešeniam, ale aspoň zabezpečiť obeh vody - čerpadlom a okysličovanie kompresorom je veľmi prospešné. Popri nákladoch na výkop, stavbu stien a dna biobazénu / jazierka, na fóliu, mólo, je to nízka položka, ktorá má veľký vplyv na čistotu jazierka.

Pri priestorovo obmedzených projektoch a posúdení podmienok stanovišťa navrhujeme aj náročnejšie technológie, ktoré sa vyplatia z dlhodobého hľadiska. (Jazierko v okolí ktorého sú 20 metrové borovice vyžaduje štrbinový filter). Vyhovárať sa na nedostatky stavby nemienime, navrhujeme na základe doterajších skúseností. Tak ako pri jazierkach s KOI, aj kúpacie jazierko má byť pre radosť a nie pre starosť. Čím skôr jazierko vyzerá podľa predstáv investora, a čím je stabilnejšie, tým lepšie.

Využívame technológie používané aj pri rybochovných nádržiach, skimre, dnové vpuste, nasávacie a prevzdušňovacie hadice, štrbinové i biologické filtre. Rozdiel je ale v nižšom dimenzovaní a cenovej náročnosti na jednotku plochy/objemu. To súvisí s lepším využitím filtračných zón a nižšou biologickou záťažou vody, využitím zooplanktónu a rastlín. Títo "bojovníci" sú žiaľ pri KOI jazierkach systematicky utláčaní a požieraní.

 

STAVBA

Najprv tvar bazénu vyznačíme vápnom, vyznačíme si časti s rôznou hĺbkou. Zavoláme, ak je to možné báger. Jeho typ a veľkosť volíme podľa podmienok pozemku, spravidla platí, čím väčší stroj, tým lacnejší výkop. Nakoľko my sami takýto stroj ovládame, presne vieme Vášho strojníka inštruovať a navigovať v prípade potreby.  Na základe praktických skúseností je vždy dobré, aby realizátor bol pri výkopových prácach. Vedie to k šetreniu finančných prostriedkov v ďalších fázach stavby. Vo výkope využívame systém strateného bednenia, alebo pri dostatočne súdržnej zemine dostačuje upraviť steny výkopu a fóliovať. Treba ale pamätať, že každá nerovnosť podkladu sa detailne okopíruje na fólii.  Niektoré časti stačí len vypieskovať, iné je nutné aj podbetónovať. Nikdy nezabudneme zabudovať potrubia na prúdenie vody ešte pred pokládkou fólie.  Venujeme veľkú pozornosť okraju jazierka. Prechod medzi okrajom a trávnikom často komplikuje kosenie a je zdrojom zbytočnej pracnosti v budúcnosti. Využívame neviditeľný plastový obrubník. Používame dva druhy fólií, kaučukovú alebo PVC. Vždy uvažujeme nad vzťahom medzi pracnosťou pokládky a spotrebou materiálu, vyberáme riešenie v konečnom dôsledku ekonomicky výhodné a esteticky vyhovujúce. Pri členitejších jazierkach volíme zváranie PVC fólie, pričom 1,5 mm je podmienkou. Montáž a použitie plastových profilov je potrebné a na konečnom výsledku to bude poznať. Od voľby fólie, štruktúry zeminy/podkladu, drsnosti vybetónovaných plôch volíme aj hustotu geotextílie. V niektorých prípadoch napr. pri použití kaučukovej fólie na kúpaciu časť ju vôbec neaplikujeme.  Na našich realizáciách preferujeme olivovo zelenú a čiernu farbu fólie a to z dôvodu akumulácie tepla a nižšej viditeľnosti usadenín v prípade tvrdšej vody. Azúrovú modrú farbu ponecháme chlórovým bazénom, pokiaľ však zákazník trvá na tejto farbe, jeho požiadavke vyhovieme. Murovaná konštrukcia s konštrukciou pomocou zemného valu sa môže vzájomne kombinovať. Vždy si ale uvedomujeme nemožnosť priblížiť sa pri kúpaní tesne k valu z dôvodu jeho šikmosti. Z tohoto dôvodu sa pri kúpacích jazierkach murovanie kolmých stien preferuje.

Pamätáme na výstavbu móla či mostíka na skákanie do vody, pripravíme preň pevný základ. Keďže trváme z dôvodu bezpečnosti na použití čerpadla v suchej šachte, myslíme na prípravu miesta vopred. Používame betónové či plastové šachty, ktorých veľkosť volíme podľa použitej technológie. Keďže do šachty bude občas vstupovať aj investor, rozmerovo ju volíme vyhovujúcu. Táto šachta bude slúžiť samotnému čerpadlu, prípadne vzduchovaciemu kompresoru, štrbinovému či biologickému filtru podľa dohody s investorom. Inštalujeme ďalšie prvky, krycie rošty/móla, schodíky, rebríky. Po zátopovej skúške sa venujeme regeneračnej / filtračnej zóne. Tú obvykle viac krát premývame priamo v jazere. Skladba zóny, čo sa týka veľkosti a druhu materiálu, usmernenie pohybu vody v nej býva najdôležitejšou otázkou pre realizátora. Najdôležitejšia je pre nás dlhodobá udržateľnosť, funkčnosť, vzhľad systému a čo najjednoduchšia údržba. Tomuto kritériu podriadime nie len veľkosť frakcie štrku, ale aj výber a výsadbu rastlín. Považovať niektorý druh rastliny za nevyhnutný všeliek je podľa nás marketingovým ťahom na zákazníka. Hlavným kritériom musí byť množstvo vytvorenej biomasy a tým pádom odčerpaných živín. V súvislosti s filtračnou zónou poznáme výraz "prirodzený proces starnutia jazierka". Takto sa zvykne nazývať postupné medziročné zhoršovanie kvaliity vody vzhľadu jazierka. Tento jav je spôsobený zanášaním regeneračnej zóny a postupným vyhnívaním trsov rastlín od stredu ku okrajom. Tento proces je síce prirodzený, ale nie nezvratný. Práve riešenie tohto problému je kritériom pre žiadanú dlhodobú udržateľnosť systému ! Po výsadbe rastlín, doplnením vody na plnú hladinu, systém spustíme, zaškolíme a s nadšením sledujeme zmeny v kvalite vody od napustenia až po stabilizáciu čistej vody.

 

 

Na záver niekoľko poznámok :

 

RIASA - predstavuje najväčší problém všetkých jazierok. Treba si uvedomiť, že je to normálny prírodný mechanizmus využitia prebytku živín na tvorbu biomasy. Je to dôsledok, ktorý má svoju príčinu. Východiskom pri nadmernej tvorbe je len dobre navrhnutý systém samotného jazierka. Nedoporučujeme používať prípravky na báze medi, a podobné chemické aditíva.   

 

RYBY - zaoberáme sa dovozom a chovom KOI. Do kúpacieho jazierka tieto ryby ale veľmi nepatria a už vôbec nie v hojnom počte. Pokiaľ má zákazník záujem mať v kúpacom jazierku niekoľko kusov tejto majestátnej ryby, musí nás dopredu upozorniť a my podľa toho nadimenzujeme celý systém.  Pri kúpacom jazierku využívame niekoľko druhov živých organizmov : a) nitrifikačné baktérie, b) vodné močiarne rastliny, c) zooplanktón (dafnie, cyklopy, nálevníky) / zoobentos (kriváky, larvy hmyzu, beruška). Ryby predstavujú vážneho konzumenta najmä zooplanktónu a bentosu, ktorý veľkou mierou prispieva k čistote vody.

Relatívne vhodné sú jalce a jesetery.

 
« Späť


Diskusia: "Kúpacie jazierko , biobazén"
Dátum: Meno: Komentár:
16.06.2014, 18:49 e e
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre