Zakladanie jazierka

Zakladanie jazierka
Zákazníci, ktorí k nám chodia nakupovať ryby a teraz aj potreby pre chov koi, nás často žiadajú o radu pri riešení problémov v ich chove. Keďže je väčšinou jednoduchšie a lacnejšie problémom predchádzať, ako ich riešiť, rozhodli sme sa čosi na danú tému napísať.

 

 

 

Jazierko pre chov koi by malo mať objem aspoň 5 m3, hĺbku aspoň 1,5 m. Táto hĺbka je nevyhnutná na prezimovanie rýb v jazierku, plošne by mala dostačovať danému počtu rýb, napr. pre 10 ks cca 40cm veľkých stačí 1 m2. Tým odbúrate starosti na tému " čo s rybami v zime". Netreba sa báť aj väčšej hĺbky, voda sa oteplí aj v 3 m hlbokej nádrži, pretože cirkuluje. V plytkom jazierku sa voda počas zimy ochladí aj pod 2oC, čo sa odzrkadlí na zdraví rýb. Pokiaľ aj zimu prežijú, na jar sú oslabené a trpia chorobami.

Zákazníci často argumentujú, že v prípade hlbokého jazierka, ryby neuvidia. Nie je to pravda. Ryby sa skôr udomácnia a budú okamžite reagovať na príchod ľudí k jazierku a plávať tesne pod hladinou v mieste obvyklého kŕmenia. V plytkom jazierku sú ryby často plaché a schovávajú sa.

Pokiaľ už disponujete plytkou nádržou je vhodné ju z horeuvedených dôvodov min aspoň prehĺbiť. Stačí fóliu rozrezať, urobiť potrebné terénne úpravy a následne fóliu nadpojiť zvarením. Pokiaľ nemienite objem jazierka zväčšovať, je vhodné ho na zimu aspoň prikryť jazierkou fóliou, alebo napr. polystyrénovými doskami. To ale prináša problémy s ometaním snehu a vôbec s prístupom svetla do vody, ktoré je dôležité najmä pre zariasené jazierka. Pokiaľ by riasy nemohli asimilovať, uhynú a v zimných mesiacoch náhle znehodnotia vodu, čo môže viesť k úhynu rýb.

členitosť dna v jazierku

Optimálna členitosť jazierkového dna

 

Ukončenie jazierkovej fólie

Ukončenie jazierkovej fólie

 

Veľkosť jazierka je dôležitá aj z hľadiska jeho stability. Väčšia nádrž si dokáže ľahšie poradiť s chybami chovateľa (prekŕmenie) a aj s rozmarmi počasia. Pokiaľ sa na jar prudko ochladí a ryby sú príliš nakŕmené, zvlášť v malom rybníčku teplota vody rýchlo poklesne a ryby v nižšej teplote nedokážu vylúčiť amoniak a hynú.

Pri budovaní je samozrejme vhodné počítať s miestom pre filtráciu, ktorá je značne objemná (cca 1/10 objemu jazierka pri prietokovom filtri) a je ju možné umiestniť do zeme (šachty-gravitačný systém filtrácie), alebo nad úroveň vodnej hladiny (výtlačný systém), čo predpokladá min osadenie guly-dnovej vpuste a skimra, zariadenia, ktoré odoberá nečistoty z vodnej hladiny. Filter je potrebné pravidelne odkalovať, čo predpokladá možnosť odvedenia vody s kalom.

Dno by malo byť kónické, zvažujúce sa do jedného bodu, v ktorom je osadená gula, alebo sací kôš čerpadla. Preferujeme dno bez štrku, aby všetok kal sa usadil v najnižšom bode a následne bol transportovaný do filtra. V tomto prípade nie je potrebné dno vysávať. V prípade štrkového dna sa kal usádza medzi kamienky, odkiaľ je ho ťažké dostať. Ani sebelepšia filtrácia s výkonnou UV lampou nezaručí vodu s dobrými kvalitatívnymi parametrami, pokiaľ je na dne 5 a viac cm vrstva kalu.

Netreba však aj zabudnúť na dostatok miesta pre vodné rastliny na bočných stranách jazierka, min. 25 cm.

 

Pripojenie dnovej vpuste a skimmra v jazierku

 

Príklad možného osadenia dnovej vpuste a skimmra v jazierku

 

Na zhotovenie jazierka používame väčšinou jazierkovú fóliu.

 

Často sa pýtate ako vyrátať množstvo fólie na jazierko. Nasledujúci vzorec Vám môže pomôcť na určenie množstva fólie :

Dĺžka fólie = dĺžka jazierka + 2x hĺbka + 2x50 cm na obvod

Šírka fólie = šírka jazierka + 2x hĺbka + 2x50 cm na obvod

 

Výhodou fólie je jej zvariteľnosť, značná rozmerová rozťažnosť, vysoká odolnosť voči mechanickému poškodeniu. Je možné zvariť "plachtu" na daný rozmer vopred a tú následne vložiť do výkopu na netkanú podkladovú textíliu o hmotosti min 300g/m2. Nevýhodou je množstvo záhybov, ktoré pôsobia dosť neesteticky, ale keď porastú riasou, sú menej nápadné. Druhá možnosť je zvárať teplom fóliu priamo vo výkope, čo samozrejme vyžaduje istú zručnosť a technickú vybavenosť. Spotreba materiálu je tiež nižšia.

Z materiálov sa najčastejšie používa PVC fólia, alebo EPDM kaučuková fólia. Tá má deklarovanú väčšiu trvanlivosť a mechanickú odolnosť, nevýhodou je však jej vyššia cena.

Hrúbka je vhodná 1 mm a viac, fólia o hrúbke 0,5 mm je nevhodná pre jej malú mechanickú odolnosť. Ukončenie brehov je vecou vkusu majiteľa. Jednou z možností je použitie napr. kamienkovej fólie.

Nezabudnite na elektrickú inštaláciu. Musí byť zabezpečená proti vniknutiu vody a dostatočne dimenzovaná, pretože k UV lampe, čerpadlu, možno časom pridáte ďalšie el. zariadenie