Kúpacie jazierko, biojazierko, biobazén

Jazierko na kúpanie

 

Kúpacie jazierko / biojazierko /  biobazén. Všetky tieto pojmy predstavujú jazierko na kúpanie , ktoré je alternatívou kúpacieho bazénu. Má oproti nemu veľa výhod. Pri kúpaní človek nie je vystavený sterilnej vode a chlóru a chlórovému zápachu.

Jazierko na kúpanie  vyžaduje nižšie náklady aj starostlivosť v porovnaní s kúpacím bazénom.

 

Do kúpacieho jazierka   sa nepridávajú žiadne chemické látky, ktoré v kúpacom bazéne udržujú vodu čistú. Tým sa zmenšuje riziko výskytu alergií.

 

Voda sa čistí biologicky, prítomnosťou vodných rastlín, substrátu a vodných mikroorganizmov. Na zefektívnenie biologického čistenia sa zvyčajne používa mechanická predfiltrácia v podobe štrbinového filtra a biologická externá filtrácia.  Aby bol zabezpečený kolobeh čistenia vody, osádza sa do kúpacieho jazierka zberač hladinových nečistôt tzv skimmer, zberač dnových nečistôt tzv dnová vpusť a čerpadlo. Alternatíva bez dnovej vpuste vyžaduje častejšie vysávanie nečistôt z kúpacej zóny.

 

Kúpacie jazierko pozostáva z 2 zón. Z kúpacej a z regeneračnej. Kúpacia zóna je určená na plávanie. Môže mať rôzny tvar, optimálny je však obdĺžnik. Aby sa dalo pohodlne plávať min rozmer je 4x8 m s hĺbkou 1,5-2,5m. Táto zóna je bez prítomnosti vodných rastlín, substrátu. Býva zvyčajne vyfóliovaná.

 

Regeneračná zóna môže a nemusí byť integrovanou súčasťou kúpacieho jazierka. V substráte sú vysadené vodné rastliny v rozmedzí hĺbky vody 0-80 cm, ktoré plnia čiastiacu funkciu.

 

Pomer plochy regenerančnej zóny ku kúpacej zóne je deklarovaný ako optimálny 2:1, v prípade menších jazier na malých pozemkoch to môže byť aj 1:1, za predpokladu doplnenia biologického filtra s médiami. 

 

Rez kúpacím jazierkom