Koi jazierka

 

Koi jazierka sú zamerané hlavne na chov koi kaprov, čím sa nevylučuje prítomnosť iných druhov rýb. Tie sú ale v absolútnej menšine, čo sa týka počtu a hmotnosti.  Naopak aj pri malom počte koi musíme do budúcnosti predpokladať ich vyššiu hmotnosť a tomu zodpovedajúce nároky na filtračný systém a hĺbku počas zimovania.  

 

Prečo koi jazierka ?

 

Prečo sa náš život točí okolo farebných kaprov ? Sú ľudia, ktorí sú fascinovaní kombináciou ich farieb, charakterom, potenciálom rastu, majestátnosti a sily. Iní nachádzajú v pohľade na nich relax.  Niekto koi dokonca považuje za vhodnú investíciu.

Ich krása vynikne najmä v relácii s prostredím. Tým pravým prostredím je koi jazierko.  

Koi jazierko sa nám musí páčiť a mali by sme mať potrebu vracať sa k nemu aj v krátkych intervaloch, bez toho aby nás omrzelo. Stále v ňom človek nájde čosi nové, zaujímavé. Ryby, rastliny, každý z prvkov biotopu.

 

Ďalej musí poskytovať vhodné prostredie pre koi kapre. Nesmú trpieť stresom z nevhodnej kvality vody, koncentrácie škodlivých látok, kolísajúcej teploty či ph vody.  Okamžite reagujú na tieň postavy na hladine a idú za človekom. Ich priateľský charakter majú v génoch.

 

Koi jazierko je dynamický systém, ktorý sa rozvíja a mení nielen v rámci roku, ale aj počas obdobia rokov, či desaťročí. Zaznamenávame rôzny rast rýb, sfarbenie, zmeny plošného podielu rastlín, rôzne druhy vodného hmyzu. Skrátka správne nastavený systém nás nesmie začať nudiť.

 

Koi jazierko sa musí správať stabilne a spoľahlivo. Prichádzame k nemu s vedomím, že je plne funkčné, filtračný systém je nastavený k našej spokojnosti. Hľadáme pokoj a oddych, nie potenciálne problémy a nutnosť ich riešenia.