Záhradné jazierka

Jazierka v záhrade

 

Keď sa povie záhradné jazierko človek si predstaví krásne zakvitnutú vodnú plochu v záhrade  s čistou priezračnou vodou a možno aj s rybami. Väčšina majiteľov záhradných jazierok však príde po čase na to, že jazierko bez rýb je ako telo bez duše. Najprv si zadovážia malé plastové jazierka, ktoré po čase nahrádzajú väčšími vyfóliovanými jazierkami. Dôvod ? " Rastliny a ryby sa rozrástli ! Nechceme sa tej nádhery vzdať ! " Druhým dôvodom je biologická nestabilita plastových jazierok.

 

Záhradné jazierko ako na to ? Pri voľbe plastového alebo fóliového jazierka treba dodržať niekoľko základných princípov :

 

1. PRINCÍP ZAKLADANIA JAZIERKA

A. Určenie správneho stanovišťa

- neumiestňovať jazierko pod stromy (lístie, ihličie budú padať do jazierka). Riešenie tohoto problému vyžaduje montáž dodatočnej technológie.

- dopriať jazierku polotieň (cca 6 h priameho slnečného svitu/deň). Prehrievaniu vody a prílišnému vystaveniu hladiny slnečným svitom sa dá zabrániť výsadbou lekien, zatienením rastlinami typu ostríc, pálok a trstín, prvkov ako móla a mostíky

- neizolovať jazierko od prúdenia vetra

- vyvarovať sa miestu s prerastaním koreňov a rizómov

 

B. Určenie veľkosti jazierka

Platí, čím väčšie, tým stabilnejšie dosiahne biologickú rovnováhu. Jazierko bez rýb by malo mať hĺbku aspoň 90 cm, s rybami min 150 cm. Hĺbka je dôležitá z dôvodu zamŕzania a ochladzovania vody pri dne jazierka. Plytké jazierka sa skôr prehrievajú.

 

C. Určenie tvaru jazierka

Neodporúča sa tvar do písmena "L", kde vznikajú tzv "hluché rohy", v ktorých nedochádza k plynulému prúdeniu vody. Iný tvar môže byť ľubovoľný. Pomôcť prúdeniu sa dá vhodným inštalovaním dnových vpustí a skimrov.

 

D. Určenie vodných rastlinných zón

Myslí sa miesto výsadby pobrežných rastlín (0-20 cm), plytko koreniacich rastlín (20-40 cm) a hlboko koreniacich rastlín (nad 40cm). Podľa týchto zón sa bude odvíjať hĺbenie jazierka.

 

E. Určenie miesta na osadenie  filtrácie (jazierkové čerpadlo, predfilter a biologický  filter, UV lampa, ozonizátor, regulačné ventily,  vzduchovanie)

Toto miesto je najlepšie mať v blízkosti jazierka, aby nebolo k nemu zbytočne dlhé potrubné vedenie a nevznikali prietokové čerpadlové straty v potrubí. Najlepšie je, aby bolo skryté pred zrakom a súčasne aby bolo pre človeka ľahko dostupné. 

 

F. Určenie oddychových zón

Určenie miesta pre lehátko, záhradný nábytok, altánok a pod.

 

2. PRINCÍP TECHNICKÉHO ZABEZPEČENIA JAZIERKA

Správny výber jazierkovej techniky (čerpadlo, filter, UV lampa ...) nebýva často ľahký. Na trhu je množstvo značiek od rôznych renomovaných výrobcov. Nie vždy platí, že čo je drahé je aj dobré.

Jazierkové čerpadlo a  filter sú predovšetkým na to, aby zásobovali jazierko kyslíkom a aby boli z vody odstraňované riasy a iné nečistoty. Biologický filter slúži na postupné zneškodňovanie jedovatých dusíkatých látok a zníženie množstva živín pre riasy. Pri výbere správnej jazierkovej techniky je rozhodujúca veľkosť jazierka (m3) a to, či v ňom sú ryby, ak áno, tak aký druh a v akom množstve. Požiadavky na technické zabezpečenie  pri prírodnom jazierku sú nižšie, ako pri jazierku s rybami.

 

  • Skica jazierka obr1.jpg
    Skica jazierka obr1.jpg
  • Skica jazierka obr3.jpg
    Skica jazierka obr3.jpg
  • Skica jazierka obr2.jpg
    Skica jazierka obr2.jpg