Keď sa ryba necíti dobre

Keď sa ryba necíti dobre

Takmer každý majiteľ jazierka, v ktorom chová ryby sa niekedy stretne s ich nezvyčajným správaním v podobe nazvyme to „svrbenia“, ktoré sa prejavuje obtieraním o dno a steny jazierka, kamene, vyskakovaním z vody, dychčaním pri hladine – čo môže viesť k povrchovým zraneniam kože, žiabrí a následnému zavlečeniu bakteriálneho ochorenia.

Príčin „svrbenia“ môže byť veľmi veľa :

- parametre vody nie sú dobré (pH, amoniak, d usitany, tvrdosť vody, fosfáty)

- ryby netolerujú prísady/zložky v krmive

- mohlo dôjsť k mechanickému podráždeniu, najmä žiabrí

- infekčné choroby, prítomnosť vonkajšich parazitov na koži, žiabrach, ale i vnútorných

- elektrina, zvuk (áno aj toto môže vadiť)

- zlúčeniny kovov vo vode napr. hliník, zinok, železo

 

Keď sa objavia spomínané príznaky, väčšina chovateľov ako prvé siahne po liečive s ignorovaním ostatných možností.

Rozoberme si to podrobnejšie :

 

Hodnoty vody

So „svrbením“ môžu byť spojené nasledujúce parametre :

- vysoké pH (nad 8,5)

- amoniak (nad 0,2 mg/l)

- dusitany (nad 0,2 mg/l)

- fosfáty (nad 5 mg/l)

- veľa CO2 (nad 20 mg/l)

- málo CO2 (pod 1 mg/l)

- presýtenie vody plynmi, najmä dusíkom

 

Najčastejšia príčina obtierania býva vo vysokej hladine dusitanov a amoniaku (to spozorujete, že ryby sú vtedy dosť spomalené a slabo reagujú na podnety). Obsah fosfátov sa zvyčajne málo sleduje, najlepšie sa zistí pri rozbore vody. Fosfáty pochádzajú z krmiva, alebo sa prirodzene nachádzajú v studničnej vode ale i vodovodnej, v hnojivách, niektorých prípravkoch na ničenie rias. Vysoké hladiny CO2 bývajú zriedkakedy príčinou „svrbenia“ (keď už, tak pri extrémne vysokej uhličitanovej tvrdosti vody) , najčastejšie sú príčinou práve naopak nízke hladiny CO2.

 

S každou zmenou tlaku a teploty vzduchu sa mení aj rozpustnosť plynov kyslíka, dusíka a oxidu uhličitého vo vode. Aj večer dochádza k zmene plynovej bilancii vody a to je čas kedy sa ryby najviac obtierajú. Napr. i baktérie produkujúce dusík (baktérie rozkladajúce kal) môžu byť na príčine neobvyklého správania sa rýb.

 

 

 

Intolerancia krmiva

Určité zložky krmiva sú známe tým, že môžu tiež vyvolať „svrbenie“ a začervenanie kože. Najčastejšie to býva spirulina vo vysokej koncentrácii, červené larvy pakomárov, kukly priadky morušovej a bielkoviny v nevyváženom pomere k stráviteľnosti. Strava rýb by mala byť preto pestrá a nie jednostranne zameraná v tom zmysle, že kŕmim celú sezónu napr. len rastovým krmivom, lebo chcem aby ryby boli čo najväčšie a pod.

 

 

Mechanické podráždenie môže nastať napr. pri mohutných a dlho trvajúcich dažďoch, ktoré zapríčinia vysoký prílev vody do jazierka s prímesou bahna, piesku a iných jemných častíc, ktoré môžu poškodiť kožu a žiabre. Napr. i veľa padnutého peľu môže niekedy spôsobiť podráždenie žiabrových tkanív.

 

Infekčné choroby, parazity

Väčšinou „svrbenie“ spôsobujú parazity, ktoré sa s určitosťou dajú rozlíšiť len mikroskopicky. Patrí sem Costia, Trichodina, Ichtyophtirius a Gyro dactylus. Pokiaľ je to možné, doporučujeme najprv urobiť na živej rybe ster z kože a žiabrí . Na základe prítomnosti konkrétneho parazita sa potom cielene indikuje preliečenie vhodným antiparazitickým liečivom. Teplota vody má veľký vplyv na účinnosť liečby. Pamätajte, že studená voda je pri liečení rýb „nepriateľ“

 

Elektrina, zvukové vlny

Menej časté, ale nie vylúčené je rušenie unikajúcim prúdom, pri zle uzemnených čerpadlách v jazierku. Aj ich zvuková rezonancia môže vadiť.

 

Kovy v jazierku

Kovy ako hliník, zinok, železo sú vo vode občas prítomné v nadmerne vysokých koncentráciách. Môžu sa merať v špeciálnych laboratóriách. Preto ich prítomnosť len tak ľahko nezistíte. Aj zvýšené hodnoty medi môžu spustiť obranné pohyby rýb a trenie. Môžno aj niektorí z Vás máte v jazierku elektrolyzér, za účelom ničenia riasy pomocou medenej elektródy a ryby sa Vám obtierajú, vyskakujú z vody a Vy neviete prečo.

 

 

Príznak „svrbenia“ je z hľadiska pôvodu veľmi rôznorodý. Nájsť príčinu nie je ľahké a bohužiaľ nie vždy úspešné. Stojí však za to, postupovať systematicky a vylučovacou metódou zistiť, s čím to môže mať súvis. Držíme Vám palce !