Technické zabezpečenie jazierka

Technické zabezpečenie jazierka
Z potravy, ktorú rybám poskytujeme, sú schopné využiť len cca 30-40 % živín, zbytok vylučujú do vody.

V prírode, jazerách a rybníkoch je hustota obsádky na 1m3 10, 100 niekedy aj 1000 - násobne nižšia, ako v našich jazierkach a príroda si s odpadovými látkami metabolizmu rýb vie poradiť.

 

Rast rias, ktoré sa rozvinú, podmieňuje aj vznik planktónu, ktorý jednobunkové riasy rozptýlené vo vode požiera. Preto je v neprerybnených jazerách a rybníkoch relatívne " čistá voda". Tento stav by sme dosiahli pri obsádke len niekoľkých rýb na napr. 100 m3 jazierko, čo by samozrejme nikto nechcel. Naviac by bez chemickej pomoci došlo k masívnemu liahnutiu komárov. Pokiaľ, do už zabehnutého jazierka bez rýb s relatívne čistou vodou vysadíme ryby, zakrátko zožerú planktón a začne bujnieť riasa, vzniká zelená voda. Tá síce rybám neškodí, ale ryby veľmi nevidíme. Musíme teda systému pomôcť vhodnou technikou.

Vodu treba prečerpávať do zariadenia, v ktorom sa budú nadbytočné živiny odlučovať a následne odbúravať - do filtra. Keďže to sa nikdy nepodarí úplne a riasy dokážu využiť aj minimum živín, ich rozvoj musíme brzdiť UV lampou.

Názor, že stačí výkonná UV lampa a čerpadlo je mylný, po čase dochádza k hromadeniu živín, zvyšovaniu ich koncentrácie (NH3, NO3, NO2) a postupnej otrave rýb, min zastaveniu prijímania potravy a rastu.

 

Celý kolobeh vody z jazierka do filtru a naspäť cez UV lampu zabezpečuje vhodné čerpadlo. Dochádza k prečerpaniu vody z jazierka do filtra pri výtlačnom systéme, alebo z filtra naspäť do jazierka pri gravitačnom systéme.

V prvom prípade je filter umiestnený nad vodnou hladinou v jazierku, v druhom prípade je úroveň vodnej hladiny vo filtrácii takmer totožná s úrovňou vodnej hladiny v jazierku.

 

Pri gravitačnom systéme filtrácie

filter a jazierko predstavujú dve spojené nádoby, čiže pokiaľ odčerpáme vodu z filtra, tá sa následne doplní z jazierka a kolobeh pokračuje. Čerpadlo je umiestnené buď v suchej šachte pod úrovňou hladiny vody, alebo priamo v poslednej komore filtra. Voda je prečerpávaná z filtra cez UV lampu do jazierka. Voda ide z jazierka do filtra potrubím cez inštalovanú dnovú vpusť-gulu a cez hladinový zberač nečistôt-skimmer.

 

gravitačný systém filtrácie v jazierku         

gravitačná jazierková filtrácia

Gravitačný systém filtrácie v jazierku

 

Pri výtlačnom systéme filtrácie

je čerpadlo umiestnené v jazierku, alebo v suchej šachte vedľa jazierka. V jazierku je možné ho umiestniť na dno nádrže, alebo do plytčiny, keď z miesta nasávania čerpadla vedie hadica k Y-rodeľovaču, kde sa rozdeľuje nasávanie vody na dve vetvy. Prvá, s vyšším výkonom vedie na dno, kde je ukončená sacím košom, druhá končí na skimmri. Y rozdeľovač má regulačné ventily, ktorými regulujeme veľkosť prietoku oboch vetiev podľa potreby. Pokiaľ je čerpadlo umiestnené v suchej šachte, systém pracuje takmer totožne.

 

výtlačný systém filtrácie v jazierku 

výtlačná filtrácia v jazierku

Výtlačný systém filtrácie v jazierku

 

 

V súčasnosti je na trhu veľké množstvo značiek a modelov čerpadiel o rôznom výkone. Každý model je charakterizovaný svojimi parametrami - objemom prečerpanej vody za jednotku času, v závislosti od výšky vodného stĺpca, s čím súvisí aj spotreba el. energie. Čím vyšší objem prečerpanej vody, tým vyššia spotreba a tiež výtlak. Čerpadlo, ktoré má nízku spotrebu a zároveň vysoký výtlak neexistuje. Čiže pokiaľ niekto chce mať pri jazierku vyšší vodopád, musí zvoliť tomu výkonom , výtlakom a následne spotrebou adekvátne čerpadlo. Tiež každá redukcia potrubia, ohyb a predĺženie trasy objem prečerpanej vody znižuje. Volíme čerpací výkon tak, aby za 1 až 2 hodiny sa prečerpal celý objem jazierka.

UV lampa je nevyhnutná pre zabránenie tvorby voľne plávajúcich rias, ktoré spôsobujú zelené zafarbenie vody. Preto prečerpávame vodu cez filter a následne aj cez UV lampu, ktorej žiarenie zabíja riasu a ďalšie mikroorganizmy. Dokáže tlmiť rozvoj baktérií a niektorých parazitov, čiže má aj funkciu v potláčaní chorôb. Žiaľ zabíja aj planktón. Volíme zariadenie vo wattovom výkone aspoň 1,5 až 2-násobok objemu jazierka, čiže napr. pre 50m3 jazierko aspoň 75 Wattov.

Pri malej ploche hladiny, jej malom pohybe, či malom okysličení prostredníctvom filtrovanej vody, vodu dodatočne prevzdušňujeme vzduchovacími zariadeniami. Kaprom to umožňuje bez problémov prežiť horúce letné mesiace, či prehustenie obsádky.

 

Filter považujeme za zákadný predpoklad úspešného chovu. Podľa typu rozlišujeme filtre tlakové, prietokové, floatačné atď.

Tlakové filtre sú vhodné pre malé jazierka s malým počtom rýb. Je logické, že malý objem filtra nemôže stačiť na objemné jazierko - napr. 60 L filter na 20 m3 jazierko. Výsledkom je postupná otrava rýb a eutrofizácia jazierka. Nepomôže ani dnes tak populárne časté vysávanie dna, ktoré je často zbytočné. Pokiaľ máme osadenú dnovú vpusť v najnižšom bode dna, vyspádované dno, v jazierku ostane minimum kalu a všetko sa zachytí vo filtri. Väčšie koi a jesetery dno spoľahlivo rozhýbu, pomôže aj vzduchovanie. Samozrejme pokiaľ dnová vpusť nie je inštalovaná, prípadne kal nie je odčerpávaný čerpadlom a na dne leží 10 a viac cm vrstva bahna, nepomôže ani UV lampa s filtrom, pretože živiny sa z dna neustále uvoľňujú. Dnovú vpusť je možné dodatočne inštalovať, alebo ako je uvedené v texte vyššie pri výtlačnom systéme zvoliť náhradné riešenie.

Filter volíme v objeme približne 10% objemu vody v jazierku pri prietokových systémoch napr. pri 100 m3 jazierku je potrebný filter o objeme 10m3. Voda preteká cez viac komôr, z ktorých prvá môže mať podobu odstredivky, bez filtračnej náplne. V nej sa na dne usadzuje najhrubší kal, ktorý následne môže pretekať do komory s filtračnými kefami. Slúžia na zachytenie jemnejších vznášajúcich sa nečistôt. Po uvedenej mechanickej filtrácii sa v ďalších komorách realizuje biologická filtrácia. Podrobnejšie o filtračných materiáloch v nasledujúcom príspevku. Dôležité je, aby každú komoru bolo možné nezávisle odkaliť.