Chovatelia koi kaprov v japonskej Niigate
 • AOKI
  AOKI

  Chovná plocha : 20 000 m2
  Variety : Goshiki, Doitsu Goshiki, Kikusui, Yamato, Doitsu Kohaku, Doitsu Sanke, Hariwake, Kujaku, Kawari a iné

 • DAINICHI
  DAINICHI

  Chovná plocha : 400 000 m2
  Variety : Showa, Kohaku, Sanke a iné

 • HIRASAWA
  HIRASAWA

  Chovná plocha : 100 000 m2
  Variety : Go Sanke, Kujaku, Kawarimono a iné

 • CHOGOROU
  CHOGOROU

  Chovná plocha : 20 000 m2
  Variety : Platina a iné

 • CONIAS
  CONIAS

  Chovná plocha : 100 000 m2
  Variety : Go Sanke, Doitsu Go Sanke, Goshiki, GR Goshiki, GR Kohaku a iné

 • HASEGAWA
  HASEGAWA

  Chovná plocha : 15 000 m2
  Variety : Kohaku, Showa

 • HIRASHIN
  HIRASHIN

  Chovná plocha : 20 000 m2
  Variety : Hikarimono, Goshiki, Yamabuki, Hi Utsuri, Kawarimono

 • HOSHIKIN
  HOSHIKIN

  Chovná plocha : 100 000 m2
  Variety : Kohaku, Showa

 • HOSOKAI
  HOSOKAI

  Chovná plocha : 80 000 m2
  Variety : Go sanke, Goshiki, Goromo, Asagi, Shusui a iné

 • IKARASHI OZUMI
  IKARASHI OZUMI

  Chovná plocha : 120 000 m2
  Variety : Go Sanke, Hikarimono, Kawarimono a iné

 • IKARASHI TOSHINOBU
  IKARASHI TOSHINOBU

  Chovná plocha : 50 000 m2
  Variety : Go Sanke, Kawarimono a iné

 • ISA
  ISA

  Chovná plocha : 70 000 m2
  Variety : Showa, Kohaku, Sanke

 • IZUMIYA
  IZUMIYA

  Chovná plocha : 100 000 m2
  Variety : Go Sanke, Yamabuki, Goromo

 • KANEKO
  KANEKO

  Chovná plocha : 30 000 m2
  Variety : Kujaku, Shiro Utsuri, Hikarimono a iné

 • KANNO
  KANNO

  Chovná plocha : 50 000 m2
  Variety : Goshiki, Go Sanke

 • KASE
  KASE

  Chovná plocha : 80 000 m2
  Variety : Doitsu Go Sanke, Showa, Goshiki, Yamatonishiki, Kikusui, Kikokuryu a iné

 • KOBAYASHI
  KOBAYASHI

  Chovná plocha : 30 000 m2
  Variety : Shiro Utsuri, Showa a iné

 • KODA
  KODA

  Chovná plocha : 50 000 m2
  Variety : Ginrin Showa, Goshiki a iné

 • MARUDO
  MARUDO

  Chovná plocha : 100 000 m2
  Variety : Go Sanke, Asagi, Hikarimono a iné

 • MARUHIDE
  MARUHIDE

  Chovná plocha : 35 mud pondov
  Variety : Doitsu Go Sanke, Kohaku, Kawarimono

 • MARUHIRO
  MARUHIRO

  Chovná plocha : 100 000 m2
  Variety : Go Sanke, Utsurimon, Hikarimono, Kawarigoi a iné

 • MARUSAKA
  MARUSAKA

  Chovná plocha : 50 000 m2
  Variety : Sanke, Hikarimono a iné

 • MIYATORA
  MIYATORA

  Chovná plocha : 100 000 m2
  Variety : Go Sanke, Shusui, Kujaku, Kin Ki Utsuri, Platina a iné doitsu a gr variety

 • NAGOSHI
  NAGOSHI

  Chovná plocha : 87 000 m2
  Variety : Go Sanke, Hikarimono, Asagi a iné

 • OOFUCHI
  OOFUCHI

  Chovná plocha : 100 mud pondov
  Variety : Kawarimono, Kujaku, Shusui, Sanke a iné

 • OTSUKA
  OTSUKA

  Chovná plocha : 50 000 m2
  Variety : Goshiki, Asagi, Kage Shiro Utsuri, Ki Utsuri, Aka Matsuba, Ochiba Shigure, Budo Goromo, Goshiki Showa, Kawarimono, Go Sanke a iné

 • OYAJI
  OYAJI

  Chovná plocha : 30 000 m2
  Variety : Go Sanke, Hikarimono, Shusui, Gin Matsuba

 • SAKAI
  SAKAI

  Chovná plocha : 80 000 m2
  Variety : Matsunosuke Sanke, Kohaku a iné

 • SAKAZUME
  SAKAZUME

  Chovná plocha : 70 mud pondov
  Variety : Go Sanke, Goromo, Yamatonishiki, Kikusui a iné

 • SEKIGUCHI
  SEKIGUCHI

  Chovná plocha : 40 000 m2
  Variety : Showa, Kohaku

 • SHINODA
  SHINODA

  Chovná plocha : 80 000 m2
  Variety : Doitsu Go Sanke, Ginrin Showa, Hi Utsuri

 • SUDA
  SUDA

  Chovná plocha : 100 000 m2
  Variety : Go Sanke, Ginrin Go Sanke, Yamabuki , dlhoplutvé variety

 • SHINTARO
  SHINTARO

  Chovná plocha : 30 000 m2
  Variety : Kohaku, Sanke, Showa

 • SUZUKI
  SUZUKI

  Chovná plocha : 40 mud pondov
  Variety : Showa, Doitsu Showa, Goromo a iné

 • TAKAHASHI
  TAKAHASHI

  Variety : Kohaku, Showa a iné

 • TAKANO
  TAKANO

  Variety : Goshiki, GR Goshiki, Goromo

 • TORAZO
  TORAZO

  Chovná plocha : 40 000 m2
  Variety : Kohaku a iné

 • TSUNA
  TSUNA

  Variety : Doitsu Sanke, Kin Ki Utsuri, Platina a iné

 • WADA
  WADA

  Variety : Sanke, Kohaku, Showa, Asagi a iné

 • YAGENJI
  YAGENJI

  Chovná plocha : 50 000 m2
  Variety : Go Sanke, Shiro Utsuri, Ginrin Kohaku, Ginrin Showa, Goshiki, Kujaku, Kikusui, Asagi, Doitsu Sanke, Karashigoi a iné

 • YAMAJYU
  YAMAJYU

  Chovná plocha : 30 000 m2
  Variety : Shusui, Ochiba Shigure, Doitsu Ochiba Shigure, Yuki Asagi, Kawarimono a iné

 • YAMAZAKI
  YAMAZAKI

  Chovná plocha : 50 000 m2
  Variety : Go Sanke, Hariwake, Platina and many other Doitsu, Ginrin a dlhoplutvé variety